+48 516 909 777 biuro@ktarka.pl

Regulamin ARKA CHALLENGE OPEN 2017

Klub Tenisowy ARKA
 1. W rozgrywkach mogą brać udział wszystkie osoby, które zobowiązują się do przestrzegania poniższego regulaminu i opłacą wpisowe w wysokości 50 zł. (oplata organizacyjna)
 2. Udział w rozgrywkach CHALLENGA nie zwalnia z opłat za kort.
 3. Co roku 10 czerwca każdy znajdujący się na liście uczestnik rozgrywek, spełniający warunki „Punktu 1” ma prawo do rozegrania meczu z dowolnym z listy uczestnikiem, a w przypadku zwycięstwa zajmuje jego miejsce. Zawodnik pokonany przesuwa się o jedna pozycje niżej. W tym systemie można dokonać tylko jednego wezwania w sezonie.
 4. Zawodniok ubiegający się o wpisanie na listę wezwań ma prawo wezwać dowolnego uczestnika CHALLENGE, zajmującego pozycję 10 i niższą. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego pozycję, a przegrywający spada o pozycję niżej. Jeżeli wzywający dozna porażki, zajmuje ostatnie miejsce w CHALLENGE.
 5. Wezwania dokonuje się na liście wezwań, zgodnie z jej opisem. Niewłaściwe wypełnienie listy powoduje anulowanie wezwań. Aktualizowanie tabeli CHALLENGE następuje zgodnie z kolejnością wpisów wyników na liście wezwań.
 6. Uczestnicy CHALLENGE zajmujący pozycje od 20 mogą dokonać wezwania partnera (do pozycji 1 włącznie), znajdującego się maksymalnie o cztery miejsca przed wyzywającym (np. z pozycji 20 na 16, z 7 na 3).
 7. Uczestnicy CHALLENGE zajmujący pozycje poniżej 20 mogą dokonać wezwania partnera (do pozycji 21 włącznie) znajdującego się o sześć miejsc przed wzywającym (np. z pozycji 27 na 21, z 35 na 29). Nie można dokonać wezwania z pozycji 26 na 20, ani 23 na 17.
 8. Zawodnik wzywający, w przypadku zwycięstwa, zajmuje pozycję pokonanego. Jeżeli doznał porażki, pozostaje na dotychczasowej pozycji. Ponowne wezwanie uczestników tego pojedynku może nastąpić po 5 dniach. Przegrana zawodnika wezwanego powoduje przesunięcie go o jedno miejsce niżej.
 9. Wzywający jest zobowiązany powiadomić przeciwnika o wezwaniu w dniu dokonania wpisu. Można dokonać wezwania tylko jednego zawodnika.
 10. Mecze rozgrywane w trybie wezwań punktów „3” i „4” należy rozegrać w terminie dogodnym dla obu stron. W przypadku „3” termin ten nie może przekraczać 31 maja.
 11. Mecze rozgrywane w trybie wezwań punktów „6” i „7” należy rozegrać w ciągu 7 dni od daty wezwania (dzień wpisu to pierwszy dzień z siedmiu). Jeżeli w ciągu siedmiu dni wezwany zawodnik nie rozegra meczu, spotkanie zostanie uznane jako walkower dla wzywającego. Nie rozegranie meczu w nakazanym terminie z przyczyn niezależnych od zawodników powoduje anulowanie wezwania.
 12. Mecz przerwany z przyczyn niezależnych od graczy (warunki atmosferyczne, koniec rezerwacji kortu itp.) należy dokończyć w przeciągu 24 godzin od jego rozpoczęcia, od stanu w jakim nastąpiła przerwa. Jeżeli nie zostanie on dokończony ww. terminie, to wezwanie zostanie anulowane.
 13. Zawodnik wezwany do gry nie ma prawa dokonać wezwania innego zawodnika.
 14. Zwycięzca jest zobowiązany wpisać wynik i datę rozegrania meczu na listę wezwań, w oparciu o którą, prowadzona jest aktualna klasyfikacja zawodników. Brak wpisu w terminie siedmiu dni oznacza nie rozegranie spotkania.
 15. Mecze rozgrywane są bez sędziego, nowymi piłkami dostarczonymi przez wzywającego – jeżeli przeciwnicy nie ustalą inaczej.
 16. Co roku Rada CHALLENGE wyznacza datę rozpoczęcia rozgrywek oraz na koniec sezonu dzień, do którego muszą być rozegrane wszystkie mecze.

CHALLENGE obowiązuje poniższy Regulamin ITF

 1. Każdy gracz jest odpowiedzialny za wszystkie wywołania po swojej stronie siatki.
 2. Wszystkie „out”, „net”, „fault” powinny być wykrzyczane natychmiast po odbiciu piłki. Jeżeli wywołanie było błędne punkt przyznaje się przeciwnikowi.
 3. Ślad piłki może być sprawdzony tylko po uderzeniu kończącym punkt lub, gdy gra jest zatrzymana przez gracza (odbicie „refleksowe” jest dozwolone).
 4. Jeżeli gracz nie jest pewien wywołania przeciwnika może go poprosić o pokazanie śladu. Może wtedy przejść na drugą stronę kortu. Nie pokazanie śladu piłki powoduje przyznanie punktu przeciwnikowi.
 5. Jeżeli pomiędzy graczami nie ma zgody, co do śladu – punkt się powtarza.
 6. Jeżeli gracz zatrze ślad piłki przyznaje tym samym punkt przeciwnikowi.
 7. Podający powinien zapowiedzieć wynik przed każdym pierwszym podaniem.
 8. Jeżeli gracz jest niezadowolony z działań i z decyzji przeciwnika, przedstawia sprawę prowadzącemu CHALLENGE.